"Customer focus" kluczem do sukcesu

W centrum zainteresowania AmRest jest Klient - jego potrzeby i oczekiwania, które dynamicznie się zmieniają. Obserwując i wykorzystując trendy w zachowaniach konsumentów AmRest uruchomił platformę do zamówień online dla KFC i Pizza Hut, uzyskując zwrot z inwestycji już po 3 miesiącach. Sukcesem było również wdrożenie płatności mobilnych w aplikacji Starbucks z wynikiem 6-krotnie przekraczającym estymacje. Nie byłoby to możliwe bez partnerów i współpracy z PayU.

AmRest Logo

Liczba prowadzonych
Restauracji

1100

Liczba pracowników
w 13 krajach

25 tys.

Dynamika sprzedaży
w kanale online
(KFC, PH)

200%

Udział w transakcjach 
online aplikacji mobilnej 
Pizza Hut

20%

AmRest Holdings SE jest największą publicznie notowaną spółką restauracyjną w Europie Środkowo-Wschodniej. Do zarządzanych przez nią marek należą: KFC, Pizza Hut, Starbucks i Burger King. AmRest jest także właścicielem wyjątkowej marki La Tagliatella oraz dwóch chińskich konceptów: Blue Frog i KABB. Obecnie Spółka zarządza liczbą ponad 1100 restauracji w segmencie restauracji szybkiej obsługi (Quick Service Restaurants) i restauracji z obsługą kelnerską (Casual Dining Restaurants) w 13 krajach.

KFC i Pizza Hut na swoich platformach do zamówień online odnotowują wzrosty na poziomie 200% (w stosunku do roku poprzedniego)

Dynamika sprzedazy online KFC i Pizza Hut

Sprzedaż online na platformach KFC i Pizza Hut.

200% wzrost sprzedaży online (w stosunku do roku poprzedniego) dla internetowych platform do zamówień KFC i Pizza Hut. Bezpieczne i szybkie płatności zapewnia PayU.

Zobacz, jak PayU wspiera AmRest 
w rozwoju sprzedaży online.

Klienci szybko przyzwyczajają się do płatności PayU i coraz chętniej wybierają tę formę płatności.

Imponująca jest dynamika adopcji płatności PayU na platformach do zamówień online. Startując z poziomu 0,3% sprzedaży jesienią 2014 roku, rok później było to już 1,9% sprzedaży, a obecnie udział ten wynosi 13% i stale rośnie.

Dynamika adopcji
Aplikacja mobilna Pizza Hut i udział w transakcjach online.

Aplikacja mobilna Pizza Hut i udział w transakcjach online.

Po uruchomieniu aplikacji mobilnej Pizza Hut w ciągu 3 miesięcy jej udział w transakcjach online wyniósł 20%. To trzeci wynik na świecie dla aplikacji Pizza Hut w ogóle, ale pierwszy osiągnięty w tak krótkim czasie.

Wdrożenie płatności mobilnych w aplikacji Starbucks we współpracy z PayU.

Wynik 6-krotnie przekroczył estymacje dotyczące liczby pobrań aplikacji

Liczba pobran aplikacji

KFC i Pizza Hut na swoich platformach do zamówień online odnotowują 
wzrosty na poziomie 200% (w stosunku do roku poprzedniego)