Kompleksowe podejście do eCommerce

Fast White Cat z zespołem ponad 70 ekspertów z różnych dziedzin tworzy najlepsze
projekty eCommerce w Polsce. Sukces możliwy jest dzięki kompleksowemu podejściu – od logistyki,
przez marketing, UX po sprawną realizację zamówienia. W tym ostatnim firmę wspiera PayU,
który jest wybierany 50% razy częściej niż alternatywny operator płatności.

Fast white cat

Wzrost przychodów sklepu
quiosque.pl w marcu
(rok do roku)

250%

Dynamika sprzedaży
(miesiąc do miesiąca) dla
sklepu quiosque.pl

100%

o tyle więcej zamówień
generuje PayU
(vs inna forma płatności)

50%

% sprzedaży, jaką
stanowi kanał mobilny

20%

Fast White Cat jest firmą e-commercowo-softwarową. Specjalizuje się
w kompleksowej obsłudze sklepów internetowych, odpowiadając za software,
grafikę, fotografię, strategiczne planowanie, operacyjne zarządzanie sklepem,
infolinię, logistykę, czy analitykę ecomercową. Firma prowadzi bezpośrednią
sprzedaż internetową dla biznesów z branży fashion, fmcg, home&living,
biżuteria, dobra luksusowe, techniczne, czy automotive i farmacja.

Już w 3 miesiące po wprowadzeniu płatności PayU
współczynnik niezrealizowanych zamówień spadł
o 3 punkty procentowe,
 a klienci 50% razy częściej
wybierają PayU niż alternatywnego operatora płatności.

Zobacz, jak PayU wspiera Fast White Cat
w rozwoju sprzedaży online.

Skrócony czas akceptacji zamówienia po wprowadzeniu PayU.

Po wprowadzeniu PayU średni czas akceptacji zamówienia
skrócił się nawet o dwa dni w stosunku do innych form płatności
(z 3 dni do nawet 1 dnia).

Alt
Alt

payuLogo PayU chętnie wybieraną formą płatności.

PayU jest wybierany 50% razy częściej niż alternatywna forma
płatności.

Spadek wskaźnika porzuconych koszyków
po wprowadzeniu płatności PayU.

 

Współczynnik niezrealizowanych zamówień spadł o 3 punkty
procentowe w 3 miesiące od wprowadzenia płatności PayU,
a w najlepszym miesiącu zanotowano spadek nawet o 5 p.p.

Alt

Już w 3 miesiące po wprowadzeniu płatności PayU
współczynnik niezrealizowanych zamówień spadł
o 3 punkty procentowe, a klienci 50% razy częściej

wybierają PayU niż alternatywnego operatora płatności.

alt

ROI z działań eCommerce.

SEM – 2400%.
SEM mobile – 2222%.

Dane za marzec 2017.